Logo

IV. dio plinovodnog sustava Lika – Dalmacija, dionica Drniš – Knin

Odvojni plinovod Drniš – Knin DN300/75 dio je IV. dijela plinovodnog sustava Like i Dalmacije. Na poddionici plinovoda od BS Pakovo Selo do MRS Knin duljine 33 km izvedeni su građevinski radovi koji su obuhvatili: izvedbu trase plinovoda u tlu B i C kategorije uključujući bušenje prolaza ispod vodotoka i cesta (priprema radnog pojasa, iskop rovova, izrada posteljice, nabava i polaganje PEHD cijevi, zatrpavanje rovova i završno uređenje okoliša); izvedba nadzemnih objekata MRS Drniš, MRS Knin, BS Pakovo Selo i BS Rade (izrada AB temelja za plinovodne cijevi i prateću opremu, izrada pristupnih puteva, opločenje, izrada asfaltnih cestovnih površina te postava zaštitnih ograda i kontejnerskih objekata za nadzor i upravljanje).


IV. dio plinovodnog sustava Lika – Dalmacija, dionica Drniš – Knin

ING-GRAD d.o.o. © 2018. Sva prava pridržana. Zaštita privatnosti - cookies