Logo

Pomorski prijelaz naftovoda otok Krk - kopno

U sklopu projekta izgradnje podmorskog prijelaza naftovoda otok Krk – kopno izvedeni su radovi izgradnje obilazne trase kopnenih dijelova naftovoda dužine cca 5 km, od mjesta Šmriki na kopnu do mjesta Vošćici na otoku. Pored izvedbe trase, radovi su obuhvatili i izradu platoa, pristupnih puteva, ograde i zidanih objekta blok stanice Vošćica i Šmirka.


ING-GRAD d.o.o. © 2020. Sva prava pridržana. Zaštita privatnosti - cookies