Menu
Tablet
Mobile

O nama

ING-GRAD d.o.o. je uspješna tvrtka utemeljena 1985. godine sa sjedištem u Zagrebu. Od 1991. godine posluje s današnjim nazivom ING-GRAD d.o.o. Specijalni radovi u graditeljstvu. Tvrtkom predsjeda mr. oec. Branislav Brizar.
ING-GRAD d.o.o. zapošljava 160 stalno zaposlenih optimalne kvalifikacijske strukture. Posjeduje veliki broj specijalnih strojeva i opreme koja omogućava brzu i visoko kvalitetnu izvedbu projekata u svim područjima građevinske djelatnosti.


CertifikatiDjelatnosti

  • Visokogradnja
  • Niskogradnja
  • Restauracije
  • Sanacije
  • Energetika
POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA


Svojom ponudom i postignućima prepoznata je u hrvatskom poslovnom svijetu kao specijalist u svom području.

ING-GRAD d.o.o. obvezuje se pružati usluge poštujući odgovarajuće interne i nacionalne norme i propise koji se odnose na kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost zaposlenih radnika. Također, veliku brigu posvećujemo kontinuiranom usklađivanju svojih djelatnosti sa svim zakonskim i ostalim zahtjevima.

Za ING-GRAD d.o.o. je ispunjenje zahtjeva kupaca i poštivanje utvrđenih normi u pružanju usluga obveza od najveće važnosti, pa se za svaku uslugu provodi planiranje i upravljanje procesima prema utvrđenim postupcima. Odnosi s kupcima i dobavljačima moraju se zasnivati i održavati na međusobnom povjerenju, a posebno prilikom usklađivanje rokova, specifikacija i zahtjeva za kvalitetu, zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost.

Trajno će se provoditi stručno osposobljavanje osoblja sa svrhom podizanja kvalitete i odgovornosti za izvršenje njihovih zadataka. U cilju stalnog poboljšanja kvalitete usluge, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, razvijat ćemo nova tehnička i tehnološka rješenja, a po njihovom usvajanju, prihvatiti ih kao nova standardna rješenja. ING-GRAD d.o.o. održava sustav upravljanja koji utvrđuje i trajno poboljšava kvalitetu usluga, a usvajanjem i održavanjem standarda za zaštitu okoliša brinut ćemo se da što manje zagađujemo okoliš u okviru obavljanja svojih djelatnosti.

ING-GRAD d.o.o. će primjenom zahtjeva vezanih za zdravIja i sigurnosti iz norme OHSAS 18001:2007 kontinuirano raditi na prevenciji ozljeda i bolesti te sigurnosti zaposlenih i svih onih koji rade u ime tvrtke. Međunarodne norme ISO 8001:2015, ISO 14001:2015 i OHSAS 18001:2007 zahtijevaju redovito praćenje i ocjenjivanje sustava osiguranja kvalitete, zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti, kako interno, tako i eksterno i to od organizacije ovlaštene za certifikaciju. Osvojeno priznanje, certifikat, nastojat ćemo sačuvati i obraniti u svim sljedećim provjerama. Ocjena sustava upravljanja provoditi . se najmanje jednom godišnje, a planske interne provjere bit će podloga za poduzimanje korektivnih i preventivnih mjera u daljnjem razvoju integriranog sustava upravljanja za sljedeće razdoblje. Periodična provjera politike osiguravati de njenu trajnu primjerenost. Ova politika je dostupna svim zainteresiranim stranama te komunicirana sa svima koji rade za i u ime ING-GRAD d.o.o.

U Zagrebu, 15.03.2017.
Predsjednik uprave: mr.sc. Branislav BrizarSjedište

Kalinovica 3/IV
10 000 Zagreb, HR

Centrala

T. + 385 1 / 30 33 000
F. + 385 1 / 38 35 600